Podjetje ANGELIS, digitalna agencija d.o.o. je na javnem razpisu za »Vavčer za tržne raziskave tujih trgov« uspešno pridobilo sofinanciranje za za projekt operacije »Raziskava trga in priložnosti za podjete ANGELIS, digitalna agencija d.o.o. za vstop na trg Republike Severne Makedonije«. Operacija je sofinancirana prek Vavčerja za tržne raziskave tujih trgov.

Cilj javnega poziva je prispevati k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Namen in cilj javnega poziva je spodbuda gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov in zadrug k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov z namenom, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si