Ime: raziskovalno – razvojni projekt RANG

Za obdobje: 2019-2024

V podjetju ANGELIS, digitalne rešitve d.o.o. smo ciljno usmerjeni v lastne ideje, raziskave in razvoj. Z lastnim razvojno-raziskovalnim oddelkom smo usmerjeni v pridobivanje novega znanja in spretnosti za razvoj novih izdelkov in procesov.

 Raziskovalno – razvojni projekt RANG je usmerjen v razreševanje konfliktov znotraj strojne in programske opreme na osnovi postopka reinženiringa sistema ali omrežja.